Tạo ảnh GIF, hình động Online nhanh từ nhiều hình ảnh, từ video Youtube

Xem hướng dẫn cách sử dụng công cụ này


Hướng dẫn tạo ảnh GIF, ảnh động Online


Tạo ảnh GIF từ hình ảnh, video tải lên từ máy tính, điện thoại


Bước 1: Tải hình ảnh hoặc video lên (nếu hình ảnh thì nhấn nút Choose photo or gif – nếu video thì chọn Choose video), nếu hình ảnh thì bạn có thể tải lên cùng lúc nhiều hình.


Tải hình ảnh hoặc video lên (nếu hình ảnh thì nhấn nút Choose photo or gif - nếu video thì chọn Choose video), nếu hình ảnh thì bạn có thể tải lên cùng lúc nhiều hình


Bước 2: Chọn thời gian hiển thị mỗi hình ảnh bằng cách nhấn nút mũi tên lên xuống trong phần Seconds (thời gian tính bằng giây) hoặc kéo thanh thời gian bên dưới phần Image Duration.


Nếu muốn thêm hình ảnh khác thì bạn nhấn nút Browse Files. Tiếp đó, nhấn nút  Continue to Decorate  để tiếp tục.


Chọn thời gian hiển thị mỗi hình ảnh bằng cách nhấn nút mũi tên lên xuống trong phần Seconds (thời gian tính bằng giây) hoặc kéo thanh thời gian bên dưới phần Image Duration. Tiếp đó, nhấn nút Continue to Decorate để tiếp tục


Bước 3: Chọn thêm các hiệu ứng vào ảnh GIF nếu muốn như Caption – chú thích – viết chữ lên hình, Stickers – nhãn dán – hình vui vẻ, Filters – bộ lọc và Draw – vẽ lên ảnh GIF.


Bạn vẫn có thể thêm hình ảnh vào ảnh GIF bằng cách nhấn nút Add more images. Chọn xong, bạn nhấn nút  Continue to Upload .


Chọn thêm các hiệu ứng vào ảnh GIF nếu muốn như Caption - chú thích - viết chữ lên hình, Stickers - nhãn dán - hình vui vẻ, Filters - bộ lọc và Draw - vẽ lên ảnh GIF. Chọn xong, bạn nhấn nút Continue to Upload


Bước 4: Thêm nguồn (Scource URL) hoặc tags (ADD TAGS) nếu muốn. Bạn vẫn có thể thêm hình ảnh vào ảnh GIF bằng cách nhấn nút Add more images.


Nhấn nút  Upload to GIPHY  để tiếp tục.


Thêm nguồn (Scource URL) hoặc tags (ADD TAGS) nếu muốn. Nhấn nút Upload to GIPHY


Bước 5: Chờ chút để ảnh GIF tải lên GIPHY, sau đó bạn có thể nhấn chuột phải lên ảnh GIF chọn  Lưu hình ảnh thành…  để tải ảnh GIF về.


Chờ chút để ảnh GIF tải lên GIPHY, sau đó bạn có thể nhấn chuột phải lên ảnh GIF chọn Lưu hình ảnh thành... để tải ảnh GIF về


Kết quả:


Kết quả tạo ảnh GIF từ nhiều hình ảnh


Tạo ảnh GIF từ video, hình ảnh đã có sẵn trên mạng như Youtube, Vimeo


Bước 1: Sao chép đường dẫn của video và dán vào khung  Add any URL .


GIPHY hỗ trợ Youtube, Vimeo và GIPHY.


Sao chép đường dẫn của video và dán vào khung Add any URL


Bước 2: Nhấn vào video để chọn thời gian bắt đầu tạo ảnh GIF hoặc kéo thanh Start time. Tiếp tục kéo thanh Duration hoặc nhấn mũi tên lên-xuống trong phần Seconds để chọn thời gian kết thúc ảnh GIF.


Chọn xong, bạn nhấn nút  Continue to Decorate .


Nhấn vào video để chọn thời gian bắt đầu tạo ảnh GIF hoặc kéo thanh Start time. Tiếp tục kéo thanh Duration hoặc nhấn mũi tên lên-xuống trong phần Seconds để chọn thời gian kết thúc ảnh GIF.  Chọn xong, bạn nhấn nút Continue to Decorate


Bước 3: Chọn thêm các hiệu ứng vào ảnh GIF nếu muốn như Caption – chú thích – viết chữ lên hình, Stickers – nhãn dán – hình vui vẻ, Filters – bộ lọc và Draw – vẽ lên ảnh GIF.


Chọn xong, bạn nhấn nút  Continue to Upload .


Chọn thêm các hiệu ứng vào ảnh GIF nếu muốn như Caption - chú thích - viết chữ lên hình, Stickers - nhãn dán - hình vui vẻ, Filters - bộ lọc và Draw - vẽ lên ảnh GIF.  Chọn xong, bạn nhấn nút Continue to Upload


Bước 4: Thêm nguồn (Scource URL) hoặc tags (ADD TAGS) nếu muốn sau đó nhấn nút  Upload to GIPHY .


Thêm nguồn (Scource URL) hoặc tags (ADD TAGS) nếu muốn.  Nhấn nút Upload to GIPHY


Bước 5: Chờ chút để ảnh GIF tải lên GIPHY, sau đó bạn có thể nhấn chuột phải lên ảnh GIF chọn  Lưu hình ảnh thành…  để tải ảnh GIF về.


Chờ chút để ảnh GIF tải lên GIPHY, sau đó bạn có thể nhấn chuột phải lên ảnh GIF chọn Lưu hình ảnh thành... để tải ảnh GIF về


Kết quả:


Kết quả tạo ảnh GIF từ video Youtube


Chúc các bạn thành công!!!


[Tổng đánh giá:1    Trung bình: 5/5]

Send this to a friend