Đếm ký tự, số từ Online nhanh, chính xác

Xem hướng dẫn cách sử dụng công cụ này


Hướng dẫn cách đếm ký tự, số từ Online với Word Counter


Rất đơn giản, bạn chỉ cần dán đoạn văn muốn đếm ký tự, số từ vào khung  Type or paste your text .


Sau khi dán, bạn sẽ thấy số từ hiển thị bên dưới từ  Words , và số ký tự sẽ hiển thị bên dưới từ  Characters .


Sau khi dán, bạn sẽ thấy số từ hiển thị bên dưới từ Words, và số ký tự sẽ hiển thị bên dưới từ Characters


Ngoài công cụ này, bạn cũng có thể dễ dàng đếm ký tự bằng Google dịch bằng cách dán đoạn văn muốn đếm vào khung dịch. Số ký tự sẽ hiển thị góc dưới bên phải khung dịch này. Như hình dưới số ký tự là 288/5000.


Ngoài công cụ này, bạn cũng có thể dễ dàng đếm ký tự bằng Google dịch bằng cách dán đoạn văn muốn đếm vào khung dịch. Số ký tự sẽ hiển thị góc dưới bên phải khung dịch này


Chúc các bạn thành công!!!


[Tổng đánh giá:1    Trung bình: 5/5]

Send this to a friend