Cắt, trích xuất, tách file PDF Online miễn phí nhanh, dễ làm

Xem hướng dẫn cách sử dụng công cụ này


Hướng dẫn cắt file PDF Online nhanh, dễ làm


Bước 1: Nhấn nút  Chọn tệp  và chọn file PDF muốn cắt rồi nhấn nút  Open . Hoặc bạn cũng có thể mở file PDF từ Google Drive hoặc Dropbox bằng các nhấn các nút tương ứng bên phải nút Chọn tệp.


Nhấn nút Chọn tệp và chọn file PDF muốn cắt rồi nhấn nút Open


Bước 2: Chọn cách cắt file PDF, trong đó:


+ Chỉ trích xuất các trang chẵn: giữ lại các trang chẵn và bỏ các trang lẻ


+ Chỉ trích xuất các trang lẻ: giữ lại các trang lẻ và bỏ các trang chẵn


+ Trích xuất tất cả các trang và các tệp riêng biệt: ví dụ file PDF có 10 trang thì trích xuất ra 10 tệp riêng biệt


+ Chỉ trích xuất các trang liên tiếp: Trích xuất các trang cụ thể. Ví dụ lấy các trang từ 1 đến 5 từ nhập 1-5; lấy trang 1, 2, 5 thì nhập 1,2,5


Sau khi chọn xong, bạn nhấn nút  Bắt đầu chuyển đổi .


Chọn cách cắt rồi nhấn nút Bắt đầu chuyển đổi


Bước 3: Chờ chút cho quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn nhấn nút  Tải xuống  để tải về file PDF hoặc tập tin chứa các file PDF sau khi chuyển đổi. Hoặc bạn cũng có thể tải trực tiếp lên Google Drive hoặc Dropbox bằng các nhấn các nút tương ứng bên phải nút Tải xuống.


Chờ chút cho quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn nhấn nút Tải xuống để tải về file PDF


Chúc các bạn thành công!!!


[Tổng đánh giá:1    Trung bình: 5/5]

Send this to a friend