Bạn không muốn sử dụng Facebook hoặc muốn chuyển sang tài khoản mới? Bạn muốn xoá tài khoản Facebook vĩnh viễn? TienichOnline sẽ hướng dẫn bạn.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn xoá tài khoản Facebook vĩnh viễn?

Video hướng dẫn xoá tài khoản Facebook vĩnh viễn

Hướng dẫn cách xoá tài khoản Facebook vĩnh viễn trên máy tính

Bước 1: Nhấn  nút ∇  góc trên cùng bên phải cửa sổ Facebook chọn  Cài đặt → Thông tin của bạn trên Facebook → Xoá tài khoản và thông tin của bạn 

Bước 2: Xem lại những gì bạn sẽ mất nếu xoá tài khoản Facebook và các tuỳ chỉnh sao lưu như: tải xuống thông tin, chửa sửa cài đặt quản trị Trang, quản lý quyền sở hữu ứng dụng. Nếu bạn vẫn muốn xoá, Nhấn nút  Xoá tài khoản 

Tips: Nếu bạn chỉ muốn khoá tài khoản Facebook tạm thời thì nhấn nút  Vô hiệu hoá tài khoản 

Xem lại những gì bạn sẽ mất nếu xoá tài khoản Facebook. Nếu bạn vẫn muốn xoá, Nhấn nút Xoá tài khoản

Bước 3: Đăng nhập lại rồi nhấn nút  Xoá tài khoản 

Bước 4: Xoá tài khoản vĩnh viễn thành công, tài khoản của bạn sẽ bị xoá hoàn toàn sau 30 ngày, tính từ thời điểm xoá. Nếu đổi ý, bạn có thể đăng nhập lại tài khoản (trong 30 ngày từ lúc Xoá) và nhấn nút  Huỷ, không xoá  là tài khoản Facebook của bạn lại trở lại bình thường.

Hướng dẫn cách xoá tài khoản Facebook vĩnh viễn trên điện thoại

Bước 1: Trên điện thoại, chúng ta sẽ sử dụng ứng dụng Facebook để xoá tài khoản, nếu bạn sử dụng trình duyệt web thì làm tương tự như cách trên máy tính.

Nhấn  nút ≡  góc dưới cùng bên phải chọn  Cài đặt & Quyền riêng tư → Cài đặt → Quyền sở hữu và kiểm soát tài khoản → Vô hiệu hoá và xoá 

Bước 2: Tích chọn  Xoá tài khoản  rồi nhấn nút  Tiếp tục xoá tài khoản  (nếu bạn chỉ muốn vô hiệu hoá tài khoản tạm thời thì tích chọn Vô hiệu hoá tài khoản) → Xem lại những gì bạn sẽ mất nếu xoá tài khoản Facebook, nếu đồng ý tiếp tục thì nhấn nút  Xoá tài khoản , hối hận thì nhấn nút Huỷ

Bước 3: Nhập lại mật khẩu rồi nhấn nút  Tiếp tục → Nhấn nút Xoá tài khoản 

Bước 4: Xoá tài khoản vĩnh viễn thành công, tài khoản của bạn sẽ bị xoá hoàn toàn sau 30 ngày, tính từ thời điểm xoá. Nếu đổi ý, bạn có thể đăng nhập lại tài khoản (trong 30 ngày từ lúc Xoá) và nhấn nút  Huỷ, không xoá  là tài khoản Facebook của bạn lại trở lại bình thường.

[Tổng đánh giá:1    Trung bình: 5/5]

Tham gia thảo luận

avatar
  Subscribe  
Notify of

Send this to a friend